VERDENSMÅLENE – GLOBAL GOALS

På denne side kan du læse om hvert af de 17 Verdensmål. Klik på det mål du gerne vil vide mere om.
2015 var på mange måder Verdens Vigtigste År. Det var nemlig året, hvor verdens ledere blev enige om en række nye og ekstremt ambitiøse mål for fremtiden: De såkaldte Verdensmål for Bæredygtig Udvikling (ofte bare kaldet Verdensmålene, eller Global Goals).
De 17 Verdensmål er samlet set den mest ambitiøse plan i menneskehedens historie. Deres i alt 169 delmål handler om at løse mange af verdens største problemer.
Blandt andet skal vi udrydde fattigdom og sult, sikre øget global lighed og opnå en bæredygtig verdensøkonomi. Det er planen, at Verdensmålene skal være opfyldt i 2030.
De nye mål vil – ligesom deres forgængere, 2015-Målene – få betydning for milliarder af mennesker. Denne gang skal problemerne med sult, fattigdom og sygdomme ikke kun nedbringes, men i mange tilfælde helt løses.
Hvor de tidligere mål mest omhandlede udviklingslandene, vil de nye Verdensmål betyde, at alle lande i verden skal påtage sig et fælles ansvar og indstille sig på at producere, forbruge og agere bæredygtigt.
Kilde: Verdens Bedste Nyheder

Vær med, når børn og unge over hele kloden lærer om verdensmålene

Alle verdens lande har sammen vedtaget den mest ambitiøse plan for kloden nogensinde: 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling. I 2030 skal børn og unge vokse op i en verden uden sult og fattigdom, hvor alle er lige, og naturen og klimaet har det godt.
Millioner af børn, unge og lærere over hele verden er med til at sikre, at vi når det. Du og din klasse kan også være med!
En enkelt lektion, en temadag eller en hel uge om verdens udfordringer og løsninger – det er helt op til dig.
www.verdenstimen.dk kan du finde gratis undervisningsmaterialer og aktiviteter målrettet forskellige fag og klassetrin.