Dette studieskift gjorde at Wittgenstein blev en af de største filosoffer i det tyvende århundrede og dette med en grundlæggende skepsis over for filosofi. Værket Tractatus logico-philosophicus, der udkom 192122, var inspireret af Gottlob Frege og handlede om logikkens grundlag og sprogets funktion, og det var, ifølge Wittgenstein selv, et endeligt punktum i filosofien, idet han mente at værket viste at filosofiske problemer var grundet i sprogets mangler.
Herefter, som en logisk konsekvens af at have differentieret mellem det, der kan siges noget meningsfuldt om, og det, der ikke kan siges noget meningsfuldt om, var Wittgenstein skolelærer og senere arkitekten bag søsterens hus i Wien. I 1929var han dog tilbage i Cambridge med kritiske tanker om synspunkterne i Tractatus.