Den filosofi, der er at finde i , vil her blive kaldt for statisk sprog. Bogen er nok et af de mest komplicerede værker inden for filosofien, og dens udtryksform er til tider nærmest mystisk.
“Was sich überhaupt sagen läß, läßt sich klar sagen; und wovon man nicht reden kann, darüber muß man schweigen”. (Tractatus, “Vorwort”) Oversættes til “Hvad der overhovedet lader sig sige, lader sig klart sige; og hvorom man ikke tale kan, der må man tie.”
Sådan resumerer Wittgenstein selv indholdet i Tractatus i sit forord til bogen. Samme sætning går igen på bogens sidste linje (sætning 7) som dens konklusion. Wittgenstein var inspireret af udviklingen inden for moderne matematik og logisk atomisme blandt andet repræsenteret af B. Russell og G. Frege. Gennem den symbolske logik kunne man analysere filosofiske problemer og påvise, at de reelt var logiske og grammatiske misforståelser. Alle sprog har den samme logiske struktur, og en sætning har kun én logisk form.
Tractatus er strukturelt bygget op over syv hovedteser: