Opgave

Verdensmålene får stor betydning for hele verden. Hvor de tidligere mål mest omhandlede udviklingslandene, vil de nye Verdensmål betyde, at alle lande i verden skal påtage sig et fælles ansvar og indstille sig på at producere, forbruge og agere bæredygtigt.
Det er vigtigt at I kender til Verdensmålene og forstår hvad det betyder for fremtiden.
I denne opgave skal I arbejde med målene i en nyhedsudsendelse, hvor I med udgangspunkt i målene fortæller om episoder I oplever i hverdagen.
I skal vælge 1-3 mål som I synes er aktuelle og væsentlige for jeres liv.
I kan vælge at tage udgangspunkt i en virkelig hændelse eller en fiktiv, men realistiske hændelse.
I vælger selv opbygningen af jeres nyhedsudsendelse.
I kan kombinere fortællinger med forskelligt budskab, sensationer, konflikter, opfindelser og andre nyheder der kan relateres til Verdensmålene og som er væsentlige for modtageren.
I nyhedsindslaget skal I besvare spørgsmålene om hvem, hvad, hvor, hvornår, hvordan og hvorfor.
Under Sådan gør du gennemgår vi brugen af programmet WeVideo der er et af mange programmer der kan anvendes til redigering.
Hvis du har adgang til Skoletube findes programmet til computer eller via Skoletubeappen, både til IOS og Android.
Hvis du ikke har Skoletube skal du oprette en bruger eller tegne et prøvelogin.
Klik på de orange ord og se en vejledning til hvordan man arbejder i WeVideo.
Ønsker I at benytte billederne med Verdensmålene i jeres præsentationer kan I hente dem i kanalen på Skoletube. Det kræver ikke abonnement. Log ind med jeres UNI-login.

Læringsmål

 

I skal arbejdet med nyhedstrekanten og anvende opbygningen i jeres præsentation.
I skal fordybe jer i 1-3 af verdensmålene og indtænke dem i virkelige hændelser eller fiktive realistiske indlag.
I skal anvende interview i jeres nyhedsudsendelse.

Sådan gør du

I skal lave en disposition for jeres udsendelse.
Hvilke mål vil I gerne arbejde med?
Hvilke indslag skal der være?
Hvordan skal historierne vinkles?
Hvem skal interviewes?
Indslagene skal knyttes til Verdensmålene. I kan læse om de enkelte mål på sidenVERDENSMÅLENE  eller på Verdens Bedste Nyheder
I skal først filme indslagene på jeres mobiltelefoner eller tablets. Med udgangspunkt i jeres disposition produceres de klip der skal bruges. Husk at lave rigelig med optagelser så der er noget at klippe i.
Når optagelserne er færdige uploades de til en kanal på skoletube. Dette gøres lettest via multiupload i Skoletube-appen.
Nu er det tid til redigere filmen.
I vejledningen her vil vi gennemgå hvordan man arbejder med programmet WeVideo. Har du adgang til Skoletube åbnes programmet på Skoletube. Alternativt oprettes en bruger på WeVideo.
Skoletubeguides findes der grundige vejledninger til arbejdet med interviews, nyhedsoverblik, forklarende fakta og vejret. Alt sammen gode råd til hvordan man laver en nyhedsudsendelse.
I WeVideo er der mulighed for at anvende Green Screen, Animeret grafik, billede i billede og flere andre fine effekter. På Skoletubeguides findes en grundig vejledning til hele programmet.
Opret en ny projektmappe
Opret en ny videoredigering.
Nu skal I hente jeres materiale ind i præsentationen. Hent fra kanalen på Skoletube eller upload det fra din enhed.
Nu kan du let tilføje medierne til klippebordet.
Nu kan du tilpasse og beskære filmklippene så de får den ønskede længde og uønskede dele fjernes.
Tilføj og tilpas også billeder der skal indgå i nyhedsudsendelsen.
Tilføj tekst til præsentationen.
Med fadefunktionen kan du let skifte mellem billede og video.
Tilføj musik og indtal lyd  i præsentationen.
Udgiv filmen til Skoletube eller andet online lager. Du kan også vælge at downloade filmen.

Kolofon

Dette forløb er lavet af Leg med IT, og er udgivet af UNICEF Danmark.
Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “SOFIE FINDER GULD I MYANMAR – DET GYLDNE LAND”.