ANSTÆNDIGE JOBS OG ØKONOMISK VÆKST

Vi skal sikre en fortsat økonomisk vækst, men samtidig passe på planeten.
Der skal sikres en særlig høj økonomisk vækst i de mindst udviklede lande.
Der skal være fokus på teknologisk udvikling, iværksætteri, kreativitet og innovation.
Vi skal sikre gode jobs.
Alle kvinder og mænd skal have et anstændigt job og modtage lige løn for lige arbejde.
Mange flere unge mennesker skal have jobs, uddannelse og træning.
Det skal være slut med tvangsarbejde, slaveri og handel med mennesker.
Det skal være slut med børnearbejde og brug af børnesoldater.
De mindst udviklede lande skal støttes i handlen med de øvrige lande.