BÆREDYGTIG ENERGI

Alle mennesker skal have adgang til pålidelig og moderne energiforsyning, og det skal være til at betale.
Andelen af energi der er bæredygtig skal være meget større.
Vi skal sikre at der ikke går energi til spilde.
Vi skal blive meget bedre til at udnytte energien
Der skal arbejdes hårdt på at der i høj grad anvendes energi der ikke forurener.
Udviklinglandende skal have langt bedre adgang til bæredygtig energi.