RENT VAND OG SANITET

Det skal sikres at alle har billig adgang til rent drikkevand.
Alle skal have adgang til ordentlige toiletforhold og have gode hygiejneforhold.
Der skal tages et særligt hensyn til pigernes og kvindernes særlige behov for god hygiejne.
Vandkvaliteten skal forbedres og vi skal genbruge væsentlig mere vand.
Landene skal samarbejde om at skabe gode betingelser for at sikre vandressourcerne.
Udviklingslandende skal understøttes med viden og kompetencer for at sikre rent vand og sanitet.
Der skal arbejdes på mange områder for at sikre en bedre udnyttelse af vand og sanitet.
Vi skal spare på vandet, både i husholdningen og i industrien.