LIGESTILLING MELLEM KØNNENE

Alle mænd og kvinder skal behandles lige og have samme muligheder.
Det skal være slut med børne- og tvangsægteskaber og omskæring af piger.
Det skal sikres at kvinder og mænd har lige adgang til at deltage i beslutningsprocesser og ledelse.
Kvinder og mænd skal have lige vilkår i forhold til at eje land, arve og låne penge.
Alle skal have lige mulighed for at være aktive i politik.
Vold mod kvinder skal stoppes.