KVALITETSUDDANNELSE

Inden 2030 skal alle børn have mulighed for at modtage den nødvendige skoleforberedelse, så de er klar når de skal starte i skole.
Alle drenge og piger skal have mulighed for gratis at gennemføre grundskole og ungdomsuddannelse af høj kvalitet.
Alle kvinder og mænd skal have adgang til en videregående uddannelse. Alle skal have råd til at tage en uddannelse.
Der skal arbejdes for at flest mulig unge og voksne kan læse, skrive og regne.
Alle unge skal uddannes i at sikre at menneskerettighederne, bærerdygtig livsstil og fred i verden.
Handicappede skal sikres de samme muligheder som alle uden handicap.
Der skal løbende uddannes mange lærere så den positive udvikling kan fortsætte.