SUNDHED OG TRIVSEL

Antallet af kvinder der dør ved fødslen skal bringes ned.
Inden 2030 skal vi sørge for at ingen nyfødte børn og børn under 5 år dør af årsager der kan forhindres.
Det skal være slut med epidemierne AIDS, tuberkulose, malaria og andre dødelige tropiske sygdomme.
Mental sundhed og velvære skal fremmes.
Inden 2020 skal antallet af døde og sårede i trafikken halveres.
Alle mennesker skal have adgang til god medicin og vacciner der er til at betale.
Der skal gøres en øget indsats for at udvikle medicin til sygdomme der eksisterer i de mindst udviklede lande.
Der skal gøres en øget indsats mod misbrug af stoffer og alkohol.
Udviklingslandene skal styrkes i at reagerer på nationale og globale sundhedsrisici.