Målet om partnerskaber for fremtiden handler om at sikre, at alle mål kan opnås alle steder i verden.
De rige lande skal hjælpe udviklingslandene til at opnå målene gennem øgede ulandsbidrag.
De fattigste lande skal hjælpes til at nedbringe deres gæld.
Der skal sikres et internationalt samarbejde om og adgang til videnskab, teknologi og innovation og øge videndeling på gensidigt aftalte vilkår.
Fremme udvikling, overførsel, formidling og udbredelse af miljøvenlige teknologier til udviklingslandene på favorable vilkår. På tværs af landegrænser engagerer vi os i verdens problemer.
I fællesskab findes løsninger, der kommer alle til gode.
Det skal sikres at der er et retfærdigt handelssystem.
De fattige lande skal have lettere ved at sælge deres varer.