LIVET PÅ LAND

Bevare og genoprette brugen af økosystemer som skove, vådområder, tørre områder og bjerge inden 2030.
Begrænse tabet af naturlige levesteder og biodiversiteten.
Der skal plantes lige så mange træer som der fældes.
Det skal sikres at ørkenområder ikke udvides på grund af træfældning.
Alle lande skal bidrage til at stoppe krybskytteri og handlen med fredede dyr og planter.
I 2030 sikre bevarelsen af bjergøkosystemer.
Der skal gøres en stor indsats for at reducere nedbrydningen af naturtyper.
Beskytte og forhindre udryddelsen af truede arter.
Øge de økonomiske ressourcer der skal beskytte miljøet.