ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION

Lande der handler med udviklingslande skal vise hensyn til landets egen produktion, udvikling og kapacitet.
Inden 2030 skal vi have lært at bruge jordens ressourcer på en bæredygtig måde.
Mængden af mad der går til spilde skal halveres.
Kemikalier og affald skal håndteres så de ikke skader miljøet.
Mængden af affald skal nedbringes.
Vi skal blive bedre til at genbruge materialer, så vi udnytter ressourcerne.
Virksomheder skal opfordres til at indtænke bæredygtighed og miljøhensyn i deres produktion.
I 2030 skal befolkningen i alle lande være oplyste og bevidste om bæredygtig livsstil med respekt for naturen.
Udviklingslandene skal støttes i arbejdet på at udvikle bæredygtige forbrugsmønstre og produktion.