AFSKAF FATTIGDOM

Ekstrem fattigdom skal udryddes i alle verdens lande inden 2030.
Ingen skal leve for mindre end ca 10 kr. om dagen.
Inden 2030 skal alle være dækket af et socialt sikkerhedsnet der kan beskytte dem mod fattigdom.
Alle skal have lige ret til fx at eje land, arve penge og åbne en bankkonto.
Vi skal hjælpe folk til at modstå katastrofer og klimaforandringer.
Vi skal vedtage love, der fører til flere investeringer i udviklingslande.
Alle lande skal bidrage til at de mindst udviklede lande kan bekæmpe fattigdom.
Der skal arbejdes hård på at både kvinder og mænd kommer ud af fattigdom.