TREKANTSTAFET MED BØRNEKONVENTIONEN
Lærervejledning

Introduktion

Trekantstafet med Børnekonventionen

I denne aktivitet skal eleverne anvende deres viden om Børnekonvention og i fællesskab opdele artiklerne i fire kategorier efter indhold.
Aktiviteten inddrager fysisk aktivitet og lægger op til at eleverne i fællesskab løser opgaven igennem samtale.
Den fysike dimension og konkurrenceelementet kan virke fremmende på indlæringen og give eleverne lyst til at lære Børnekonventionens artikler bedre at kende.

Forslag til læringsmål

 • Opgaven skal styrke fællesskabet i løsningen af opgaven
 • Løsningen af opgaverne skal styrke elevernes kendskab til Børnekonventionens artikler
 • Inddelingen i de fire kategorier skal give eleverne et øget fokus på betydningen af den enkelte artikel i Børnekonventionen

 
 

Forberedelse

Fagligt
I klassen arbejdes der med FNs Børnekonvention. Igennem samtaler i klassen og læsning af materialet fra UNICEF har eleverne fået kendskab til Børnekonventionen.
I denne stafet sættes der fokus på de 4 kategorier artiklerne kan deles I.

 • Børns grundlæggende rettigheder, fx mad, sundhed og et sted at bo
 • Børns ret til udvikling, fx skolegang, fritid, leg og information
 • Børns ret til beskyttelse, fx mod krige, vold, misbrug og udnyttelse
 • Børns ret til medbestemmelse, som fx indflydelse, deltagelse og ytringsfrihed.

Teknisk
Eleverne deles i hold med 4-5 elever.
Der printes et sæt kort med Børnekonventionen til hver hold.
Børnekonventionens artikler til print
Hvert hold skal desuden have 2 små kasser, plastiklommer eller lignende.
Kasserne er tydeligt mærket så eleverne ved hvilke kort der skal i hvilken kasse/lomme.
Børnekonventiones kategorier til print
 

Forslag til forløbet

 
Kortene skal ligge blandet i en bunke og skal i stafetten sorteres i 4 kasser efter hvor artiklen hører til.

 • Kasse 1: Børns grundlæggende rettigheder, og retten til f.eks. mad, sundhed og et sted at bo
 • Kasse 2: Børns ret til udvikling, fx skolegang, fritid, leg og information
 • Kasse 3: Børns ret til beskyttelse, fx mod krige, vold, misbrug og udnyttelse
 • Kasse 4: Børns ret til medbestemmelse, som fx indflydelse, deltagelse og ytringsfrihed.

Hver gruppe får et sæt kort, – kortene placeres på A, det ene hjørne i en trekantet bane.
Eleverne står i grupper på B, det andet hjørne i en trekantet bane.
Kasserne hvortil kortene skal bringes udgør tredje hjørne i trekanten.
På skift løber eleverne hen og henter et kort, kortet tages med tilbage til gruppen der sammen vurderer gruppen i hvilken kasse kortet skal placeres.
Eleven der har hentet kortet bringer kortet til den rigtige kasse og løber tilbage til holdet.
Nu kan den næste elev tage turen
Bemærk at ikke alle artikler er helt nemme at placere. Målet er at eleverne får en god snak om placeringen, og der kan være flere rigtige løsninger.
Forslag til løsning

Tegn på læring

 • Eleverne har fået et øget kendskab til Børnekonventionen
 • Eleverne har igennem dialogen med klassekammeraterne og den efterfølgende evaluering fået en øget bevidsthed om hvorledes konventionen dækker alle aspekter af barnets trivsel og liv.
 • Eleven har fået et øget kendskab til hvordan konventionen har betydning for deres og andres liv

Kolofon

Dette forløb er forfattet af Rikke Falkenberg Kofoed fra Leg med IT, og er udgivet af Unicef Danmark under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Børnekonventionen fortalt med Powtoon” cc:by Unicef Danmark”