Introduktion

Fritid og pligter – sjov med Stop Motion

I forløbet her arbejdes der med elevernes forståelse for eget og andres ansvar for at Børnekonventionen overholdes, så alle børn kan have et godt liv.
Der arbejdes med Stop Motion, der er en filmteknik hvor der tages en lang række billeder af det samme objekt. Objektet flyttes ganske lidt fra billede til billede. Når filmen afspilles vil objektet fremstå som levende.
I elevhæftet hører vi Imelda og Villads fortælle om deres liv. Imelda fortæller blandt andet at hun hjælper til derhjemme.
I opgaven her sættes der fokus på konventionens artikel 31.
Børn skal have fritid og tid til at lege, samt lov til at deltage i forskellige aktiviteter
For betyder det så at man ikke skal hjælpe hjemme? Nej vel?
Gennem dialog og leg med det digitale værktøj Stop Motion får eleverne mulighed for at sætte fokus på deres egen verden, samt den verden de er en del af, når de arbejder med temaet fritid og pligter.
Eleverne får i elevhæftet beskrevet hvordan børnene i Myanmar må hjælpe med at hente vand, lave mad og nogle endda arbejde så meget, at de ikke har tid til at gå i skole.
Tag en snak med eleverne om deres pligter og lad dem lave den sjove digitale opgave. Det sætter på en sjov måde fokus på et tema der sikkert er til debat i de fleste danske hjem.
Lad eleverne lave en Stop Motion hvor opvaskemaskinen tømmer sig selv, hvor skraldespanden selv finder vej til skraldebøtten udenfor, eller hvor klasseværelset på mystisk vis rydder sig selv op og gulvet fejer sig selv.
Det er sjovt og motiverende og det skaber et sjovt udgangspunkt for dialogen, når eleverne skal tale om deres ansvarsområder hjemme.
Under Forslag til forløbet vises hvordan man arbejder med Stop Motion i iMotion.
Klik på de orange ord og se en vejledning til hvordan man gør.

Eksempel

Fag og målgruppe

 

Forløbet henvender sig primært til mellemtrinnet
Tværgående tema: Elevens alsidige udvikling
Eleven får lyst til at bidrage til den større sociale sammenhæng.
Dansk efter 6. klasse: fremstilling
Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i velkendte faglige situationer

Forslag til læringsmål

Eleven kan reflektere over egen rolle i familien.
Eleven kan perspektivere eget liv til livet beskrevet i materialet om børnene i Myanmar.
Eleven kan fortælle sin historie ved hjælp at det digitale værktøj Stop Motion.

Forberedelse

Fagligt
Eleverne skal have kendskab til Børnekonvention.
Eleverne skal have læst om børnene i Myanmar for at kunne drage paralleller i arbejdet med pligter i hjemmet.
Teknisk
Eleverne kan anvende deres smartphones eller tablets til arbejdet.
I guiden her er taget udgangspunkt i programmet imotion, men der findes en del apps til alle styresystemer.
Se 8 gode app til Stop Motion
Opret eventuelt en klassekanal på Skoletube, så eleverne kan uploade deres film hertil.

Forslag til forløbet

Eleverne arbejder sammen i grupper på 3-4 børn.
Eleverne vælger en episode de gerne vil arbejde med og beskriver handlingen i deres film.
Når man arbejder med Stop Motion er det vigtige at være tålmodig under optagelsen. Objektet skal kun flytte sig ganske lidt fra billede til billede.
Man skal samtidig være opmærksom på at ben, arme og hænder ikke skal være i billedet, når billedet tages.
Eleven der står for optagelsen skal gøre sig umage med at holde telefon/Ipad så stille som muligt. Det giver det bedste resultat.  Brug eventuelt et bord eller andet at støtte, så billederne bliver så rolige som muligt.
Når eleverne er klar til at optage deres film åbner de appen, eksempelvis iMotion.
Opret ny film ved at klikke på New Movie.
Til denne opgave skal eleverne vælge indstillingen Manuel. På den måde får eleverne de bedste muligheder for at samarbejde om at foretage ændringerne fra billede til billede.
Kameraføreren finder sin plads,
Vælg start.
Nu er I klar til optagelse.
Der findes to hjælpefunktioner i iMotion. De findes ved at klikke på display. Den ene giver dig mulighed for at se dine bevægelser fra billede til billede. Den anden giver dig et hjælpegitter der kan hjælpe under optagelserne.
Filmen optages ved at tage billede for billede ved at klikke på capture, rykke figuren ganske lidt, trykke på capture igen. Sådan fortsættes billede for billede. Og der skal tages rigtig mange billeder.
Jo flere billeder, jo mere levende ser objektet ud når filmen afspilles.
Når filmen er taget færdig trykkes på stop to gange.
Herefter er der mulighed for at redigere filmen og eventuelt fjerne billeder med fejl, samt sætte tempoet for afspilningen.
Upload filmen til Skoletube i Skoletubeappen.

Tegn på læring

Eleven har vist forståelse for de udvalgte artikler i Børnekonventionen.
Eleven har forholdt sig til forskelle og ligheder mellem eget liv og livet som barn i Myanmar.
Eleven har vist kreativitet i udarbejdelse af deres Stop Motion film.
Eleverne har samarbejdet om tilrettelæggelsen og udarbejdelsen af deres film.

Kolofon

Dette forløb er lavet af Leg med IT, og er udgivet af UNICEF Danmark.
Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “SOFIE FINDER GULD I MYANMAR – DET GYLDNE LAND”.