Introduktion

Ipads, computere, lækkert tøj, fede cykler. Der er rigtig mange ting et barn kan skrive på en ønskeseddel. Så mange ønsker, at forældrene kan få helt sved på panden.
Rent vand, skolegang og tryghed er en anden form for ønsker man kan have, ønsker der er så vigtige for et barns liv at de er artikler i Børnekonventionen.
I Danmark er vi så heldige at leve i et rigt land. Sommetider tager vi mange ting for givet. Måske vi ikke så ofte husker på hvor heldige vi i virkeligheden er at få de vigtigste ønsker opfyldt, uden nogensinde at skrive det på en ønskeseddel.
Sådan er det ikke overalt i verden.
I opgaven her skal eleverne arbejde med forskellen på ønsker, altså ting der er dejlige at have, og rettigheder i Børnekonventionen.
Eleverne skal i små grupper arbejde med en definition af begreberne i en kreativ produktion med billeder, tekst og små videoklip.
Til arbejdet anvendes et af værktøjerne Animoto eller Wrapter.
Klik på de orange ord og se en vejledning til hvordan man gør.

Eksempel

Fag og målgruppe

 

Forløbet her kan gennemføres i hele skoleforløbet.
Gradvist tilpasses kravene til elevernes alder og udvikling.
Dansk efter 4. klasse: Kommunikation
Eleven kan følge regler for kommunikation i overskuelige formelle og sociale situationer.
Dansk efter 6. klasse: Kommunikation
Eleven kan kommunikere med bevidsthed om sprogets funktion i overskuelige formelle og sociale situationer.
Kristendom efter 6. klasse: Livsfilosofi og etik
Eleven kan udtrykke sig nuanceret om den religiøse dimensions indhold og betydning ud fra grundlæggende tilværelsesspørgsmål og etiske principper
Tværgående tema: Elevens alsidige udvikling
Eleven får lyst til at bidrage til den større sociale sammenhæng.
 

Forslag til læringsmål

Eleverne skal kunne skelne mellem ønsker og rettigheder.
Eleverne skal kunne genkende artiklerne fra Børnekonventionen i deres eget liv.
Eleverne kan forklare udvalgte artikler fra Børnekonventionen med egne ord.
 
 
 
 

Forberedelse

Fagligt
Eleverne har stiftet bekendtskab med Børnekonventionen. I arbejdet skal eleverne udvælge artikler fra Børnekonventionen.  Det kan derfor være en god idé at have Børnekonventionen synlig i klassen. En plakat med konventionen kan bestilles på UNICEFs hjemmeside.
På siden her findes alle artiklerne udarbejder som billeder. Disse kan udskrives og benyttes i arbejdet.
Teknisk
For at kunne anvende billeder og video der ligger her på hjemmesiden skal eleverne gøre et af følgende:
Melde sig ind i kanalerne på Skoletube

Gemme billederne på deres computer eller tablet.

Til denne opgave skal eleverne bruge et af programmerne Animoto på computer eller Wrapster der er en del af Skoletube i værktøjskassen i appen.

Det er en fordel hvis der oprettes en klassekanal hvortil elevernes arbejde kan uploades når det er færdigt.
Hvis I ikke har adgang til Skoletube kan I få et gratis prøveabonnement her.
Anvender I tablets uden Skoletubeadgang kan appen Animoto hentes i App Store eller Play Butikken.

Forslag til forløbet

Aktiviteten er beskrevet i to afsnit, da begge programmer kan anvendes til løsning af opgaven.
Først for Animoto (computer) og herunder for Wrapster (telefon og tablet).
 

Aktiviteten trin for trin – i Animoto

Har eleverne billeder og video liggende på deres telefon eller tablet uploades disse til en kanal på Skoletube, så de nemt kan hentes ind i præsentationen. Man uploader let alle klip med funktionen multiupload i Skoletube-appen.
Eleverne opretter
et nyt projekt og giver det en en titel
Nu indsættes der billeder i præsentationen. Eleven vælger mellem sine egne billeder, der kan vælges både billeder fra computeren og billeder fra kanalerne på Skoletube.
Dernæst vælges eventuelt små korte videoklip til præsentationen, Det kan være klip hvor eleverne fortæller om deres ønsker eller rettigheder. Længden på filmklippet redigeres. Klippet kan maksimalt være 10 sekunder langt.
Herefter tilpasses rækkefølgen af billeder og filmklip. Man flytter let rundt på billederne ved at trække dem rundt.
Nu er det tid til at sætte tekst ind i præsentationen. Man kan vælge at lægge tekst direkte på billedet eller ind som rene tekst-slides Benyt et mix af begge muligheder og få det bedste resultat.
Så skal der vælges musik til præsentationen, samt et tema. Der er mange forskellige temaer tilgængeligt, det gælder blot om at gå på opdagelse og finde den helt rigtige.
Eleverne gennemser filmen og tilpasser herefter hastigheden til den er som ønsket.
Nu vil det være en god idé at eleverne viser præsentationen til andre elever fra klassen. Det er rart at få feedback på opgaven. Og de vil helt sikkert kunne hjælpe hinanden til at få en endnu bedre præsentation.
Når præsentationen er klar, udgives den let til klassens kanal på Skoletube og kan desuden nemt deles med forældre eller andre der ønsker at bliver klogere på Børnekonventionen. Præsentationerne vil være fine som en del af den udstilling der beskrives i elevhæftet.

Aktiviteten trin for trin – i Wrapster

Har eleverne billeder og video liggende på deres telefoner eller tablet uploades disse først til en kanal på Skoletube , så de nemt kan hentes ind i præsentationen. Man uploader let alle klip med funktionen multiupload via Skoletube-appen.
Eleven åbner Wrapster i Skoletube appen og opretter et nyt projekt.
Herefter indsættes de udvalgte billeder, der nu ligger på Skoletube til projektet. Man kan også vælge billeder direkte fra kamerarullen.
Dernæst hentes de små korte videoklip til præsentationen. Det kan være klip hvor eleverne fortæller om deres ønsker og om Børnekonventionen.
Filmene redigeres herefter. Længden af et klip kan maksimalt være 10 sekunder.
Herefter tilpasses rækkefølgen af billeder og filmklip, ved at trække rundt med medierne.
Nu er det tid til at sætte tekst ind i præsentationen. Man kan vælge at lægge tekst direkte på billederne eller som rene tekst-slides. Benyt et mix af begge muligheder og få det bedste resultat. Eleverne fortæller om deres ønsker og de rettigheder de har valgt at arbejde med.
Så skal der vælges musik til præsentationen, samt et tema. Der er mange forskellige temaer tilgængeligt, det gælder blot om at gå på opdagelse og finde den helt rigtige.
Gennemse filmen og tilpas hastigheden til man er tilfreds.
Nu vil det være en god idé at eleverne viser præsentationen til andre elever fra klassen. Det er rart at få feedback på opgaven. Og de vil helt sikkert kunne hjælpe hinanden til at få en endnu bedre præsentation.
Når præsentationen er klar, og du har gennemset den, udgives den let til klassens kanal på Skoletube og kan desuden nemt deles med forældre eller andre der ønsker at høre om Børnekonventionen.

Tegn på læring

Eleverne har vist forskellen på ønsker og rettigheder i video, billeder og tekst.
Eleverne har kombineret tekst og billeder i præsentationen.
Eleverne har fået et øget kendskab til udvalgte artikler i Børnekonventionen.

Kolofon

Dette forløb er lavet af Leg med IT, og er udgivet af UNICEF Danmark.
Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “SOFIE FINDER GULD I MYANMAR – DET GYLDNE LAND”.