Introduktion

Når man er født i et land som Danmark er der mange ting man ikke skal bekymre sig om.
Den generelle levestandard er god, og vi har alle adgang til rent vand, mad og skolegang.
Derfor er det ikke alle børn der tænker på Børnekonventionen, og heller ikke alle der kender til deres rettigheder.
En Gallupundersøgelse foretaget for UNICEF Danmark viser at kun 11 procent af børnene i Danmark kender Børnekonventionen godt. 46 procent har ingen viden om konventionen overhovedet.
I denne opgave skal eleverne arbejde med Børnekonventionen med udgangspunkt i deres eget liv.
Eleverne skal sammen i små grupper lede efter steder i deres liv hvor de får konventionens artikler opfyldt. De skal dokumentere det i tekst, billeder og små videoklip der bliver til en lille film i et af programmerne Animoto (computer) eller Wrapster (telefon/tablet). Programmerne leverer en kreativ ramme som eleverne kan udfylde.
Gennem arbejdet og dialogen omkring tilblivelsen af deres produkt øger eleverne kendskabet til Børnekonvention.
I kan læse mere om Børnekonventionen og se alle artiklerne under fanen Børnekonventionen.
Eleverne kan også få læst alle artiklerne op, hvis de synes teksten er lidt svær.
Under forslag til forløbet beskrives opgaven tydeligt med guides. Det samme gør sig gældende på elevernes side under sådan gør du.
Klik på de orange ord og se en vejledning til hvordan man gør.

Eksempel

Fag og målgruppe

 

Dansk efter 6. klasse: Kommunikation
Eleven kan kommunikere med bevidsthed om sprogets funktion i overskuelige formelle og sociale situationer.
Dansk efter 6. klasse: Kommunikation
Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale situationer.
Kristendom efter 6. klasse: Livsfilosofi og etik
Eleven kan udtrykke sig nuanceret om den religiøse dimensions indhold og betydning ud fra grundlæggende tilværelsesspørgsmål og etiske principper
Tværgående tema: Elevens alsidige udvikling
Eleven får lyst til at bidrage til den større sociale sammenhæng.

Forslag til læringsmål

Eleverne skal øge deres kendskab til Børnekonventionen.
Eleverne skal kunne genkende episoder fra deres eget liv, hvor det har betydning for dem at de får deres rettigheder opfyldt.
Eleverne skal skabe en præsentation hvor de kombinerer tekst, lyd, video og billede.

Forberedelse

Fagligt
I klassen arbejdes der med FNs Børnekonvention. Gennem samtaler i klassen og læsning af materialet fra UNICEF har eleverne fået kendskab til Børnekonventionen og kan således med udgangspunkt i en eller flere artikler formidle deres fortælling om Børnekonventionens spor i deres liv.
Teknisk
Til denne opgave skal eleverne bruge et af programmerne Animoto på computer eller Wrapster der er en del af Skoletube i værktøjskassen i appen.

Det er en fordel hvis der oprettes en klassekanal hvortil elevernes arbejde kan uploades når det er færdigt.
Hvis I ikke har adgang til Skoletube kan I få et gratis prøveabonnement her.
Anvender I tablets uden Skoletubeadgang kan appen Animoto hentes i App Store eller Play Butikken.

Forslag til forløbet

Aktiviteten er beskrevet i to afsnit, da begge programmer kan anvendes til løsning af opgaven.
Først for Animoto (computer) og herunder for Wrapster (iPad og iPhone).

Aktiviteten trin for trin – i Animoto

Har eleverne billeder og video liggende på telefon eller tablet uploades disse først til en kanal på Skoletube , så de nemt kan hentes ind i præsentationen. Man uploader let alle klip med funktionen multiupload via Skoletube-appen.
Eleverne opretter
et nyt projekt og giver det en titel
Nu indsættes der billeder i præsentationen. Eleven vælger mellem sine egne billeder, der kan vælges både billeder fra computeren og billeder fra kanalerne på Skoletube.
Dernæst vælges hentes de små korte videoklip til præsentationen.
Længden på filmklippet redigeres. Det kan maksimalt være 10 sekunder langt.
Herefter tilpasses rækkefølgen af billeder og filmklip. Man flytter let rundt på billederne ved at trække dem rundt.
Nu er det tid til at sætte tekst ind i præsentationen. Man kan vælge at lægge tekst direkte på billedet eller ind som rene tekst-slides. Benyt et mix af begge muligheder og få det bedste resultat.
Så skal der vælges musik til præsentationen, samt et tema. Der er mange forskellige temaer tilgængeligt, det gælder blot om at gå på opdagelse og finde den helt rigtige.
Eleverne gennemser filmen og tilpasser herefter hastigheden til den er som ønsket.
Lad eleverne se hinandens film og give hinanden feedback på indhold, formidling, tema og musik.
Når præsentationen er klar, udgives den let til klassens kanal på Skoletube og kan desuden nemt deles med forældre eller andre interesserede.
Præsentationerne vil være fine som en del af den udstilling der beskrives i elevhæftet.

Aktiviteten trin for trin – i Wrapster

Har eleverne billeder og video liggende på deres telefoner eller iPads uploades disse først til en kanal på Skoletube , så de nemt kan hentes ind i præsentationen. Man uploader let alle klip med funktionen multiupload via Skoletube-appen.
Eleven åbner Wrapster i Skoletube appen og opretter et nyt projekt.
Herefter indsættes de udvalgte billeder, der nu ligger på Skoletube til projektet. Der kan ligeledes vælges direkte fra telefon eller tablet.
Dernæst hentes de små korte videoklip til præsentationen. 
Filmene redigeres herefter.
Herefter tilpasses rækkefølgen af billeder og filmklip, ved at trække rundt med medierne.
Nu er det tid til at sætte tekst ind i præsentationen. Man kan vælge at lægge tekst direkte på billederne eller ind som rene tekst-slides. Benyt et mix af begge muligheder og få det bedste resultat. 
Så skal der vælges musik til præsentationen, samt et tema. Der er mange forskellige temaer tilgængeligt, det gælder blot om at gå på opdagelse og finde den helt rigtige.
Gennemse filmen og tilpas hastigheden til man er tilfreds.
Når præsentationen er klar, og du har gennemset den, udgives den let til klassens kanal på Skoletube og kan desuden nemt deles med forældre eller andre interesseserede.
Præsentationerne vil være fine som en del af den udstilling der beskrives i elevhæftet.

Tegn på læring

Eleven har fået et øget kendskab til Børnekonventionen og er i stand til med egne ord at fortælle om dele af artiklerne.
Eleven kan fortælle om konkrete episoder fra hverdagen hvor det har betydning at de har deres rettigheder.
Eleverne kan drage paralleller fra det de har læst i elevhæftet til egen hverdag som barn i Danmark.
 

Kolofon

Dette forløb er lavet af Leg med IT, og er udgivet af UNICEF Danmark.
Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “SOFIE FINDER GULD I MYANMAR – DET GYLDNE LAND”.