Introduktion

I denne opgave tager vi fat i temaet drømme, der er et gennemgående element i Sofie Østergaards samtaler med børnene i Myanmar.
Alle har drømme, nogle handler om hverdagen lige nu, mens andre drømme handler om fremtiden.
Alle de børn Sofie mødte i Myanmar har drømme lige som alle andre børn. Det er udgangspunktet for elevernes arbejde i denne opgave. Thazin drømmer om en mobiltelefon, men også om en god uddannelse og penge. Men den vigtigste drøm er at deres hus bliver færdigt, så familien kan være i sikkerhed gennem regntiden.
Nuan Chan drømmer om at kunne spille fodbold som Messi, og Hla Hla Hya om med trylleslag at kunne trylle al fattigdom bort.
Når eleverne skal fortælle om deres drømme skal de på samme måde fortælle, både om deres drømme lige nu og her, men også om drømme fra fremtiden.
Hvad ønsker de sig lige nu?
Hvad ønsker de sig af fremtiden?
Hvad ønsker de sig for verden?
Elevernes fortællinger om deres drømme skal blive til en lille drømmefilm i et af programmerne Animoto eller Wrapster, som det er vist her i eksemplet.
Du kan se hvordan her på siden under ‘trin for trin‘.
Klik på de orange ord og se en vejledning til hvordan man gør.
På elevsiden kan eleverne på samme måde se forløbet beskrevet under sådan gør du.

Eksempel

Fag og målgruppe

 

Forløbet her kan gennemføres i hele skoleforløbet.
I indskolingen kan elevernes præsentationer være båret af billeder med kort tekst kombineret med videoklip hvor de fortæller om deres drømme.
Gradvist hæves kravene til elevernes reflektioner.
I udskolingen kan elevernes fokus på drømme ses i lyset af den udvikling samfundet gennemgår og der kan drages paralleller til fortællingerne fra elevhæftet.
Dansk efter 2. klasse: Kommunikation
Eleven kan kommunikere med opmærksomhed på sprog og relationer i nære hverdagssituationer.
Dansk efter 4. klasse: Kommunikation
Eleven kan følge regler for kommunikation i overskuelige formelle og sociale situationer.
Dansk efter 6. klasse: Kommunikation
Eleven kan kommunikere med bevidsthed om sprogets funktion i overskuelige formelle og sociale situationer.
Dansk efter 6. klasse: Kommunikation
Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale situationer.

Forslag til læringsmål

Eleverne skal formulere sig i et varieret sprog.
Eleverne skal fortælle deres historie i tekst, lyd og billede.
Eleverne skal med udgangspunkt i beretningerne i elevhæftet skabe en fortælling om drømme de har nu, samt drømme for fremtiden.
Eleverne skal på baggrund af præsentationerne kunne indgå i en dialog omkring prioriteter i livet.

Forberedelse

Fagligt
Eleverne skal have læst eller hørt om Sofie Østergaards møde med børnene i Myanmar, da opgaven tager udgangspunkt i disse børns drømme. Fortællingerne sætter fokus på hvordan børnenes ressourcer har betydning for familiens liv. Eleverne skal reflektere over hvordan drømme kan drømmes på mange niveauer.
Teknisk
Til denne opgave skal eleverne bruge et af programmerne Animoto på computer eller Wrapster på smartphone eller tablet.
Har I Skoletube kan I følge trin for trin guiden på siden her.
Wrapster findes i værktøjskassen i Skoletube-appen.
Animoto findes på www.skoletube.dk

Det er en fordel hvis der oprettes en klassekanal hvortil elevernes arbejde kan uploades når det er færdigt.
Hvis I ikke har adgang til Skoletube kan I få et gratis prøveabonnement, alternativt skal eleverne oprette en bruger på Animoto her.
Anvender I tablets kan appen Animoto hentes her i App Store eller Play butikken. 

Forslag til forløbet

Aktiviteten er beskrevet i to afsnit, da begge programmer kan anvendes til løsning af opgaven.
Først for Animoto (computer) og herunder for Wrapster (iPad og iPhone).

Aktiviteten trin for trin – i Animoto

Har eleverne billeder og video liggende på telefon eller tablet uploades disse først til en kanal på Skoletube , så de nemt kan hentes ind i præsentationen. Man uploader let alle klip med funktionen multiupload via Skoletube-appen.
Eleverne opretter
et nyt projekt og giver det en titel
Nu indsættes der billeder i præsentationen. Eleven kan vælge både egne billeder og billeder fra kanalerne på Skoletube.
Dernæst vælges små korte videoklip til præsentationen, Det kan være klip hvor eleverne fortæller om deres drømme. Længden på filmklippet redigeres. Klippet kan maksimalt være 10 sekunder langt.
Herefter tilpasses rækkefølgen af billeder og filmklip. Man flytter let rundt på billederne ved at trække dem rundt.
Nu er det tid til at sætte tekst ind i præsentationen. Man kan vælge at lægge tekst direkte på billedet eller ind som rene tekst-slides. Benyt et mix af begge muligheder og få det bedste resultat.
Så skal der vælges musik til præsentationen, samt et tema. Der er mange forskellige temaer tilgængeligt, det gælder blot om at gå på opdagelse og finde den helt rigtige.
Eleverne gennemser filmen og tilpasser herefter hastigheden til den er som ønsket.
Når præsentationen er klar, udgives den let til klassens kanal på Skoletube og kan desuden nemt deles med forældre eller andre.

Aktiviteten trin for trin – i Wrapster

Har eleverne billeder og video liggende på deres telefoner eller tablets uploades disse først til en kanal på Skoletube , så de nemt kan hentes ind i præsentationen. Man uploader let alle klip med funktionen multiupload via Skoletube-appen.
Eleven åbner Wrapster i Skoletube appen og opretter et nyt projekt.
Herefter indsættes de udvalgte billeder, der nu ligger på Skoletube til projektet. Der kan ligeledes vælges billeder fra kanalerne her på sitet.
Dernæst hentes de små korte videoklip til præsentationen. Det kan være klip hvor eleverne fortæller om deres drømme.
Filmene redigeres herefter.
Herefter tilpasses rækkefølgen af billeder og filmklip, ved at trække rundt med medierne.
Nu er det tid til at sætte tekst ind i præsentationen. Man kan vælge at lægge tekst direkte på billederne eller som rene tekst-slides. Benyt et mix af begge muligheder og få det bedste resultat..
Så skal der vælges musik til præsentationen, samt et tema. Der er mange forskellige temaer tilgængeligt, det gælder blot om at gå på opdagelse og finde den helt rigtige.
Gennemse filmen og tilpas hastigheden til man er tilfreds.
Når præsentationen er klar, og du har gennemset den, udgives den let til klassens kanal på Skoletube og kan desuden nemt deles med forældre eller andre.

Tegn på læring

Eleverne har reflekteret over drømme. Både drømme fra nytiden og drømme om fremtiden.
Eleverne har med udgangspunkt i fortællingerne fra Myanmar lavet en film om egne drømme.
Eleverne har skabt en rød tråd i præsentationen i Wrapster eller Animoto.
Eleverne har med udgangspunkt i drømmefilmene reflekteret over egne og andres drømme.

Kolofon

Dette forløb er lavet af Leg med IT, og er udgivet af UNICEF Danmark.
Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “SOFIE FINDER GULD I MYANMAR – DET GYLDNE LAND”.