Introduktion

Artikel 14 i Børnekonventionen beskriver at et barn selv har ret til at vælge hvilken Gud det vil tro på. Men det er ikke alle steder i verden der er plads til at man har forskellige religioner. I elevhæftet hører vi om de konflikter der har været mellem buddhister og muslimer i Rakhine.
I langt de fleste klasser er der elever med en anden tro end den kristene, som er den mest udbredte trosretning i Danmark. Det giver os rigtig gode muligheder for at skabe åbenhed og forståelse for ligheder og forskelle trosretningerne imellem.
Med udgangspunkt i fortællingen om Tun Tun Aung på side 20 og 21 i elevhæftet skal eleverne i denne opgave arbejder med at formidle fortællingen om deres tro. De skal fortælle om gode oplevelser, traditioner, højtider og ritualer.
Opgaven kan også løses som en teoretisk tilgang til en religion der ikke er ens egen.
I arbejdet skal de benytte værktøjet Powtoon. I Powtoon kan man skabe kreative animerede film hvor man gennem arbejdet med lyd, tekst og billeder formidler sin fortælling.
Klik på de orange ord og se en vejledning til hvordan man gør.

Eksempel

Fag og målgruppe

 

Forløbet her kan gennemføres på mellemtrinnet og i udskolingen.
Eleverne udfordres gradvist til at være mere teoretiske i deres fortælling om deres tro.
Kristendom efter 6. klasse
Eleven kan udtrykke sig nuanceret om den religiøse dimensions indhold og betydning ud fra grundlæggende tilværelsesspørgsmål og etiske principper.
Kristendom efter 9. klasse:
Eleven kan forholde sig til den religiøse dimensions indhold og betydning ud fra grundlæggende tilværelsesspørgsmål og etiske principper.
Eleven kan forholde sig til hovedtanker og problemstillinger i de store verdensreligioner og livsopfattelsers oprindelse, historie og nutidige fremtrædelsesformer.
Elevens alsidige udvikling 4.-7. klasse

Strukturere stof:

Eleven kan skelne væsentligt fra uvæsentligt og strukturerer stoffet herudfra.
Eleven kan drager paralleller.

Forslag til læringsmål

Eleverne skal formidle en fortælling om deres tro.
Eleverne skal med udgangpunkt i deres disposition skabe en fortælling i lyd, billede og tekst.
Eleverne skal formidle egen viden og lytte aktivt til de andres præsentationer.

Forberedelse

Fagligt
Eleverne undersøger detaljer om deres religion og kombinerer den tilegnede viden med de oplevelser og erfaringer de har gjort sig gennem deres liv.
Teknisk
Eleverne skal arbejde på en computer (Windows, Mac eller Crome Book).
Programmet Powtoon ligger som en del af Skoletube.
Log ind med UNI-Login.
Skoler der ikke har adgang til Skoletube kan bestille en måneds gratis  login eller oprette en bruger på www.powtoon.com
På elevsiden under ‘Sådan gør du‘ kan eleverne se videoguides til hvordan man arbejder med programmet.

Forslag til forløbet

Aktiviteten trin for trin

Eleverne ser eksemplet, så de kender målet for arbejdet og har stiftet bekendtskab med mulighederne i Powtoon.
Der arbejdes i grupper på 3-4 elever.
Hvis eleverne har billeder liggende på deres smartphone eller IPad uploades disse på én gang med funktionen Multiupload via Skoletube appen.
Eleverne laver en drejebog for deres præsentation. De skal aftale hvad de gerne vil fortælle på hver slide, samt hvordan de vil fortælle det.
Start en tom præsentation præsentation.
Der vælges en baggrund til præsentationen. Der kan vælges mellem egne billeder og baggrunde der ligger i programmet.
I Powtoon er biblioteket opdelt i forskellige styles. Hver style rummer en række figurer og objekter. Når man skal finde frem til det man skal bruge, kan man enten lede i de enkelte slides eller søge i søgefeltet. Man søger på engelsk. Skal man eksempelvis bruge en bil, søger man car og får vist alle de biler der ligger i biblioteket.
Vælg de billeder der skal benyttes i præsentationen Her kan man anvende egne billederbilleder fra skoletube eller søge efter et af programmets billeder. Man søger på engelsk i Powtoon. Læg mærke til at der ligger rigtig mange billeder af Myanmar.
Vælg en figur der kan fungere som fortæller. I eksemplet er der valgt en gennemgående figur der fortæller om Børnekonventionen.
Indsæt forklarende tekst til billederne.
Tilføj objekter til præsentationen.
Hvornår billeder og objekter skal optræde i præsentationen styres tidslinjen Her bestemmer man også i hvor lang tid hvert slide skal vises. Klik på plus eller minus for at gøre det enkelte slide længere eller kortere.
Der indtales nu et lydspor til præsentationen.
Når præsentationen er færdig, udgives den til Skoletube og kan nu deles.
 
Se flere vejledninger på Skoletubes vejledningssite

Tegn på læring

Eleverne har formidlet erfaringer fra deres eget liv.
Eleverne har med værktøjet Powtoon skabt en præsentation med sammenhæng mellem indhold og formidling.
Eleverne har tilegnet sig ny og nuanceret viden om deres egen religion.
Eleverne har fået en øget forståelse for klassekammeraternes tro og traditioner.

Kolofon

Dette forløb er lavet af Leg med IT, og er udgivet af UNICEF Danmark.
Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “SOFIE FINDER GULD I MYANMAR – DET GYLDNE LAND”.