Introduktion

I elevhæftet SOFIE FINDER GULD I MYANMAR – DET GYLDNE LAND læser eleverne om Thazin, Tun Tun Augn, Nay Nyun Chan, Kyaw Naing og Hla Hla Aye. De er alle børn som Sofie mødte i Myanmar.
Livet i Myanmar er på mange måder helt forskelligt fra livet i Danmark. Men der er også ligheder.
Børnene fortæller om deres rolle i familien, ønsker og drømme. Vi møder også to danske børn, Villads og Imelda, der fortæller om deres liv i Danmark. Uanset hvor man bor har man drømme og ønsker til fremtiden.
I denne opgave er det elevernes tid til at fortælle om deres liv.
Eleverne skal lave deres egen tidslinje i tidslinjeværktøjet Tiki Toki med udgangspunk i episoder i deres liv der kan knyttes på på artikler i Børnekonventionen.
Staten skal sikre at barnet har et navn, land osv.
– Eleverne kan eksempelvis  fortælle om deres fødested, dåb eller anden højtid i forbindelse med at de kom til verden.
Børn skal gå i skole hver dag og skolens disciplin skal være menneskeværdig.
– Eleverne kan eksempelvis  fortælle om deres skolegang eller en dejlig oplevelse i skolen.
Barnet skal kunne leve godt og sundt og kunne få lægehjælp når det er nødvendigt.
– Eleven kan eksempelvis fortælle om en tur på hospitalet eller lignende.
Barnet har ret til sin egen mening, og den skal respekteres
– Eleven kan fortælle om episoder hvor de har været med til at træffe beslutninger. Eksempelvis hvilken sport de går til. Nogle børn har også historier omkring valg der skal træffes i mere alvorlige situationer, som f.eks. ved forældrenes skilsmisse.
Barnet har ret til privatliv
– 
Eleverne kan fortælle både om episoder hvor de har mødt udfordringer og hvor deres rettigheder er blevet hørt.
Barnet skal have det godt
– Eleverne kan fortælle om gode stunder fra deres liv. Eksempelvis en rejse med forældrene, en hyggelig dag med vennerne eller en dejlig dag ved stranden.
 

Eksempel på produkt


 

Fag og målgruppe

 

Dansk efter 6. klasse: Kommunikation
Eleven kan kommunikere med bevidsthed om sprogets funktion i overskuelige formelle og sociale situationer.
Dansk efter 6. klasse: Kommunikation
Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale situationer.
Kristendom efter 6. klasse: Livsfilosofi og etik
Eleven kan udtrykke sig nuanceret om den religiøse dimensions indhold og betydning ud fra grundlæggende tilværelsesspørgsmål og etiske principper
Tværgående tema: Elevens alsidige udvikling
Eleven får lyst til at bidrage til den større sociale sammenhæng.

Forslag til læringsmål

Eleverne skal udvælge episoder fra deres liv der kan knyttes op på artikler i Børnekonventionen.
Eleverne fortæller om eget liv med udgangspunkt i Konventionen.
Eleverne hjælper hinanden videre med deres produktioner med nysgerrige spørgsmål.
 
 
 

Forberedelse

Fagligt
Eleverne skal kende til artiklerne i Børnekonventionen.
Det kan anbefales at udvælge de artikler der er relevante for opgaven så eleverne skal forholde sig til et antal artikler der er til at overskue.
Teknisk
Eleverne skal bruge billeder fra deres tidlige barndom, det er derfor en god ide at involvere forældrene i opgaven i god tid.
Eleverne kan oprette en kanal på Skoletube og uploade deres billeder.
Eleverne skal fortælle deres historie ved hjælp at en tidslinje i programmet Tiki Toki.
I kan anvende Tiki Toki både med og uden Skoletube, dog ikke med helt de samme muligheder. Brugere der ikke har Skoletube kan kun arbejde med en tidslinje pr. bruger.
Bestil 1. måneds gratis Skoletube her.
Tiki Toki kan anvendes både på computer, tablet og telefon.
 

Forslag til forløbet

Åben Skoletube  login med UNI-login og vælg Tiki Toki, eller gå til tiki-toki.com og opret en bruger.
Eleverne opretter en ny tidslinje og giver tidslinjen en titel og vælger tid samt billeder til intro og baggrund.
Man kan altid gå tilbage og redigere indstillingerne for sin tidslinje.
Nu skal der opretter en begivenhed der kan lægges ind på tidslinjen.

Der kan arbejdes med både billeder, video og lyd i begivenhederne.
Eleverne opretter det antal begivenheder I har aftalt.
Man kan redigere tidslinjen løbende og vælge de indstillinger der passer bedst.
Når elevernes tidslinjer er færdige kan de uploades de til Skoletube eventuelt i en klassekanal.
Man har ligeledes mulighed for at dele tidslinjen med et link.
 
Se flere videovejledninger på Skoletubes vejledningssite.

Tegn på læring

Eleverne har udvalgte episoder fra deres eget liv og knyttet dem op på Børnekonvention.
Eleverne har brugt billeder og tekst i deres præsentation i Tiki Toki.
Eleverne har skabt en rød tråd i deres formidling i billeder og tekst.

Kolofon

Dette forløb er lavet af Leg med IT, og er udgivet af UNICEF Danmark.
Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “SOFIE FINDER GULD I MYANMAR – DET GYLDNE LAND”.