Introduktion

Børnekonventionen er børnenes grundlov og den gælder for alle børn.
I elevhæftet læser eleverne om de børn Sofie mødte i Myanmar. De læser om deres liv og om deres drømme for fremtiden.
Eleverne skal i denne opgave sætte fokus på udvalgte artikler fra Børnekonventionen. Fokus skal være på deres egen hverdag og hvordan konventionen giver sig til udtryk i deres liv.
Til arbejdet skal de bruge programmet Powtoon. I Powtoon laver eleverne en animeret film hvor de på en kreativ måde beretter om artiklerne.
Eleverne kan læse mere om Børnekonventionen og se alle artiklerne i fanen Børnekonventionen.
Eleverne har ligeledes mulighed for at hente billeder med alle artiklerne. De kan benytte billederne i deres præsentationer.
Under forslag til forløbet her på siden og i sådan gør du på elevsiden bliver opgaven gennemgået trin for trin.
Klik på de orange ord og se en vejledning til hvordan man gør.

Eksempler

Fag og målgruppe

 

Forløbet her kan gennemføres på mellemtrinnet og i udskolingen.
Eleverne udfordres gradvist til at være mere nuancerede i deres arbejde med Børnekonventionens artikler.
Dansk efter 6. klasse: Fremstilling
Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i formelle situationer
Dansk efter 9. klasse: Fremstilling
Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation
Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
Efter 6. klasse: Eleven kan fremme sundhed og trivsel på skolen.
Efter 9. klasse: Eleven kan fremme egen og andres sundhed og trivsel med udgangspunkt i demokrati og rettigheder.
Elevens alsidige udvikling 4.-7. klasse

Holde sig sit mål for øje:

Eleven bliver ved, til arbejdet er færdigt

Forslag til læringsmål

Med udgangspunkt i udvalgte artikler fra Børnekonventionen skal eleverne formidle deres historie om betydningen af at have rettigheder.
Eleverne skal kunne overføre artiklens indhold til egen hverdag og skitsere udvalgte følger af at have rettigheder.
Eleverne skal formidle deres budskaber i en kombination af billeder, lyd og tekst.

Forberedelse

Fagligt
I klassen arbejdes der med FNs Børnekonvention. Gennem samtaler i klassen og læsning af materialet fra UNICEF Danmark har eleverne fået kendskab til Børnekonventionen og kan således med udgangspunkt i en eller flere artikler formidle deres fortælling.
Teknisk
Eleverne skal i arbejdet anvende værktøjet Powtoon. Powtoon er tilgængeligt til PC/MAC/Cromebooks.
Vi anbefaler, at I ser de grundlæggende trin for trin videoguides på Skoletube.
Arbejder I på skoletube kan det anbefales at der oprettes en præsentationskanal. Her samles elevernes arbejde og gør det let at dele billeder og de færdige præsentationer.
Ønsker eleverne at anvende egne billeder i præsentationen tages disse let med en Smartphone eller tablet og uploades til computeren eller Skoletube.

Forslag til forløbet

Aktiviteten trin for trin

Vis eleverne eksemplet på den færdige præsentation, så de kender målet for arbejdet og har stiftet bekendtskab med mulighederne i Powtoon.
Der arbejdes i grupper på 3-4 elever.
Hvis eleverne har billeder liggende på deres smartphone eller IPad uploades de på én gang med funktionen Multiupload via Skoletube appen.
Eleverne laver en drejebog for deres præsentation. De skal aftale hvad de gerne vil fortælle på hver slide, samt hvordan de vil fortælle det.
Start en tom præsentation.
Der vælges en baggrund til præsentationen. Der kan vælges mellem egne billeder og baggrunde der ligger i programmet.
I Powtoon er biblioteket opdelt i forskellige styles. Hver style rummer en række figurer og objekter. Når I skal finde frem til det man skal bruge kan man enten lede i de enkelte slides eller søge i søgefeltet. Man søger på engelsk. Skal man eksempelvis bruge en bil, søger man car og får vist alle de biler der ligger i biblioteket.
Vælg de billeder der skal benyttes i præsentationen. Her kan man anvende egne billederbilleder fra Skoletube eller søge efter et af programmets billeder. Man søger på engelsk i Powtoon. Læg mærke til at der ligger rigtig mange billeder af Myanmar.
Vælg en figur der kan fungere som fortæller. I eksemplet er der valgt en gennemgående fortæller der fortæller om Børnekonventionen.
Indsæt forklarende tekst til billederne
Tilføj objekter til præsentationen.
Hvornår billeder og objekter skal optræde i præsentationen styres tidslinjen. Her bestemmer man også i hvor lang tid hvert slide skal vises. Klik på plus eller minus for at gøre det enkelte slide længere eller kortere.
Der indtales nu et lydspor til præsentationen.
Nu er det tid til at eleverne giver hinanden feedback. Lad dem vise deres præsentation til hinanden og bruge lidt tid på at hjælpe hinanden videre i processen.
Når præsentationen er færdig, udgives den til Skoletube og kan nu deles.
 
 
Se flere vejledninger på Skoletubes vejledningssite

Tegn på læring

Eleverne har fået et overordnet kendskab til Børnekonventionen.
Eleverne har fået et dybere kendskab til udvalgte artikler i Børnekonventionen.
Eleverne har med værktøjet Powtoon skabt en sammenhæng imellem tekstens indhold og episoder de kender fra deres eget liv.

Kolofon

Dette forløb er lavet af Leg med IT, og er udgivet af UNICEF Danmark.
Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “SOFIE FINDER GULD I MYANMAR – DET GYLDNE LAND”.