Introduktion

Kahoot er et gratis, webbaseret evaluerings- og quiz-værktøj. Det giver mulighed for at gennemføre små test i undervisningen, og for at aktivere og engagere eleverne i diskussioner.
I dette forløb findes der to færdige quizzer der træner elevernes kendskab til Børnekonventionen. I hver quiz er der 20 spørgsmål med tre svarmuligheder. Derudover opfordres eleverne til selv at producere deres egne Kahoot-quiz og derigennem øge kendskabet til Børnekonventionen igennem leg og socialt samvær.
I denne lille film kan du se hvordan du kommer i gang med at bruge Kahoot i undervisningen.

Eksempel

Fag og målgruppe

 

 
 
Quizzerne henvender sig primært til mellemtrinnet, men kan ligeledes anvendes i udskolingen og indskolingen. Der kan dog være behov for oplæsningsstøtte til de yngste elever.
Quizzen kan anvendes som en del af alle fag i arbejdet med Børnekonventionen.
 
 

Forslag til læringsmål

Træne elevernes kendskab til FNs Børnekonvention.
Skabe nysgerrighed og dialog i arbejdet med Børnekonventionen.
Give eleverne mulighed for at være kreative i deres formulering af spørgsmål om Børnekonventionen.

Forberedelse

Fagligt
I klassen arbejdes der med FNs Børnekonvention. Gennem samtaler i klassen og læsning af materialet fra UNICEF har eleverne fået kendskab til Børnekonventionen og kan således deltage i de færdige quizzer om Børnekonventionen og selv formulere spørgsmål til deres egen Kahoot.
Teknisk
Det er en fordel at have en projektor, så alle eleverne har mulighed for at se spørgsmålene.
Eleverne skal i arbejdet med Kahoot anvende en telefon, PC eller tablet. De går til siden www.kahoot.it
Eleverne kobler sig på Quizzen med den kode der bliver vist når quizzen starter op.
Nu er I klar til at træne Børnekonventionen med en sjov og lærerig Quiz.

Forslag til forløbet

Opret en bruger på Kahoot.
Log ind
Find en af nedenstående Kahoot quizzer frem og lad eleverne tilmelde sig.
Eleverne kan dyste enten i hold eller individuelt.
Gennemfør quizzen.
Tag en snak om spørgsmålene.
Hvilke spørgsmål var du i tvivl om?
Var der noget der overraskede dig?
Var der svar du ikke kan forstå?
Var i enige i gruppen?
Lad nu eleverne formulere deres egne spørgsmål til hinanden.
Eleverne skal formulere både spørgsmål og svarmuligheder.
Saml elevernes spørgsmål sammen og opret en ny Kahoot.
Lad klassen gennemføre deres egen Kahoot.
Lad naboklassen, forældrene, de øvrige lærere gennemføre elevernes quiz og vær med til at øge elevernes kendskab til Børnekonventionen.

Tegn på læring

Eleverne har fået et øget kendskab til Børnekonventionen.
Eleverne har fået kendskab til et værktøj der kan anvendes i alle fag.

Kolofon

Dette forløb er lavet af Leg med IT, og er udgivet af UNICEF Danmark.
Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “SOFIE FINDER GULD I MYANMAR – DET GYLDNE LAND”.