Opgave

I denne opgave skal I arbejde med Quiz-værktøjet Kahoot.
Kahoot er et gratis, webbaseret evaluerings- og quiz-værktøj. Det giver mulighed for at gennemføre små test i undervisningen, og for at aktivere og engagere eleverne i diskussioner.
I denne opgave skal I gennemføre to færdige quizzer hvor I træner jeres kendskab til Børnekonventionen.
I hver quiz er der 20 spørgsmål med 3 svarmuligheder.
Derudover kan I selv arbejde med jeres egne quizzer og blive endnu dygtige til at forstå hvorfor det er så vigtige at alle børn får deres rettigheder opfyldt.

Læringsmål

 

I skal træne jeres kendskab til Børnekonventionen.
I skal blive nysgerrige på og have dialog om Børnekonventionen og dens betydning for børn i alle lande i verden.

Sådan gør du

Gå ind på Kahoot.it
Du kan bruge enten telefon, tablet eller computer.
Vælg det Game-nummer der står på på skærmen
Vælg et brugernavn.
Nu er du klar til at svare på spørgsmål om Børnekonventionen.
Husk det gælder om at svare både hurtigt og rigtigt.

Kolofon

Dette forløb er lavet af Leg med IT, og er udgivet af UNICEF Danmark.
Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “SOFIE FINDER GULD I MYANMAR – DET GYLDNE LAND”.