YOUTH CENTER MYANMAR

Youth centers (Child Friendly Spaces)
I Rakhine er der stærkt behov for at beskytte børn, men meget få menneskelige ressourcer og tekniske foranstaltninger til at gøre det. Der er flere undervægtige børn, færre skolebørn, flere fødsler uden jordemoder, færre toiletter og vandposter og langt flere fattige børn i Rakhine end i mange andre stater. Der er alvorlig mangel på skoler og lærere, og for at nå nogle af de børn, der ikke går i skole, etablerer UNICEF sammen med partnere nogle særlige youth centers – ungdomscentre, hvor børn kan mødes og få en form for alternativ skolegang. Det er lidt misvisende, at det hedder ungdomscentre eftersom både børn og unge kommer på centrene så ofte, de overhovedet har mulighed for det. Centrene opstod hovedsageligt for at styrke børn og unge til at modstå voldelige overgreb, smitsomme sygdomme med mere, men også for at tilbyde børnene en smule basal undervisning. Centrene har typisk 3 dage om ugen, hvor børnene kan lege frit med hinanden, og 2 dage med decideret undervisning.
I centrene lærer man først og fremmest om børns rettigheder. Man modtager undervisning og træning i pigers rettigheder for blandt andet at forhindre de alt for mange børneægteskaber, der er i Myanmar. Derudover undervises der i sundhed og hygiejne og seksuelt overførte sygdomme som hiv. Der er almindelig skrivning og regning på skemaet og så er det stort fokus på det, vi kalder life skills. Det betyder at man lærer almindelig dannelse og redskaber til at gebærde sig i samfundet.
 
Eksempler på life skills:
Hvad menes med ansvarlig opførsel
Hvordan beskytter man sig seksuelt
Hvilke sygdomme er mest smitsomme, og hvordan undgår man smitte
Hvilken betydning har håndvask for ens sundhed
Hvordan påvirker alkohol kroppen
Hvordan kommunikerer man med myndigheder
Hvordan samarbejder man i et team
Hvordan løser man konflikter
Hvordan kan buddhister og muslimer samarbejde
Og meget mere
 
Ungdomscentrene har haft afgørende betydning for børnene i Rakhine fordi de tilbyder et læringscenter for børn, der ikke har mulighed for at komme i skole. Centrene bemandes hovedsageligt af frivillige, som har modtaget træning, og som får en mindre sum penge af UNICEF for deres indsats. På centrene er der latriner og vandposter.