Introduktion

De 17 Verdensmål bliver af mange omtalt som den mest ambitiøse plan i menneskehedens historie. De i alt 169 delmål handler om at løse mange af verdens største problemer.
De nye Verdensmål vil få betydning for milliarder af mennesker. Denne gang skal problemerne med sult, fattigdom og sygdomme ikke kun nedbringes, men i mange tilfælde helt løses. Verdensmålene beskriver hvordan alle lande i verden skal påtage sig et fælles ansvar og indstille sig på at producere, forbruge og agere bæredygtigt. Det er planen, at Verdensmålene skal være opfyldt i 2030
Eleverne skal i denne opgave sætte fokus på Verdensmålene. De skal udvælge 3 af de 17 verdensmål som de gerne vil fortælle om i deres præsentation.
Til arbejdet skal de bruge programmet Powtoon. I Powtoon laver eleverne en animeret film hvor de på en kreativ måde beretter om Verdensmålene.
Eleverne kan læse mere om Verdensmålene her på siden og på Verdens Bedste Nyheder.
Eleverne har på siden ligeledes mulighed for at downloade billederne med alle målene, eller melde sig ind i kanalen på Skoletube og derefter benytte billederne direkte i deres præsentationer.
Under forslag til forløbet her på siden og i sådan gør du på elevsiden bliver opgaven gennemgået trin for trin.
Klik på de orange ord og se en vejledning til hvordan man gør.

Fag og målgruppe

 

Forløbet her kan gennemføres på mellemtrinnet og i udskolingen.
Eleverne udfordres gradvist til at være mere nuancerede i deres arbejde med Børnekonventionens artikler.
Dansk efter 6. klasse: Fremstilling
Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i formelle situationer
Dansk efter 9. klasse: Fremstilling
Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation
Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
Efter 6. klasse: Eleven kan fremme sundhed og trivsel på skolen.
Efter 9. klasse: Eleven kan fremme egen og andres sundhed og trivsel med udgangspunkt i demokrati og rettigheder.
Elevens alsidige udvikling 4.-7. klasse

Holde sig sit mål for øje:

Eleven bliver ved, til arbejdet er færdigt

Forslag til læringsmål

Eleverne skal stifte bekendtskab med Verdensmålene og deres betydning for dem selv og resten af verdenen.
Eleverne skal formulere målenes tekster med deres egne ord og med udgangspunkt i deres hverdag. Eleverne skal formidle deres budskaber i en kombination af billeder, lyd og tekst.

Forberedelse

Fagligt
I klassen arbejdes der med Verdensmålene. Gennem samtaler i klassen har eleverne fået kendskab til Verdensmålene og kan således med udgangspunkt i de tre udvalgte mål formidle deres fortælling.
Teknisk
Eleverne skal i arbejdet anvende værktøjet Powtoon. Powtoon er tilgængeligt til PC/MAC/Cromebooks.
Vi anbefaler, at I ser de grundlæggende trin for trin videoguides på Skoletube.
Arbejder I på Skoletube kan det anbefales at der oprettes en præsentationskanal. Her samles elevernes arbejde og gør det let at dele billeder og de færdige præsentationer.
Ønsker eleverne at anvende egne billeder i præsentationen tages disse let med en Smartphone eller tablet og uploades til computeren eller Skoletube.

Forslag til forløbet

Aktiviteten trin for trin

Vis eleverne eksemplet på den færdige præsentation, så de kender målet for arbejdet og har stiftet bekendtskab med mulighederne i Powtoon.
Der arbejdes i grupper på 2-3 elever.
Hvis eleverne har billeder liggende på deres smartphone eller IPad uploades de på én gang med funktionen Multiupload via Skoletube appen.
Eleverne laver en drejebog for deres præsentation. De skal aftale hvad de gerne vil fortælle på hver slide, samt hvordan de vil fortælle det.
Start en tom præsentation.
Der vælges en baggrund til præsentationen. Der kan vælges mellem egne billeder og baggrunde der ligger i programmet.
I Powtoon er biblioteket opdelt i forskellige styles. Hver style rummer en række figurer og objekter. Når I skal finde frem til det man skal bruge kan man enten lede i de enkelte slides eller søge i søgefeltet. Man søger på engelsk. Skal man eksempelvis bruge en bil, søger man car og får vist alle de biler der ligger i biblioteket.
Vælg de billeder der skal benyttes i præsentationen. Her kan man anvende egne billederbilleder fra Skoletube eller søge efter et af programmets billeder. Man søger på engelsk i Powtoon.
Vælg en figur der kan fungere som fortæller. I eksemplet er der valgt en gennemgående fortæller der fortæller om Verdensmålene.
Indsæt forklarende tekst til billederne.
Tilføj objekter til præsentationen.
Hvornår billeder og objekter skal optræde i præsentationen styres tidslinjen. Her bestemmer man også i hvor lang tid hvert slide skal vises. Klik på plus eller minus for at gøre det enkelte slide længere eller kortere.
Der indtales nu et lydspor til præsentationen.
Nu er det tid til at eleverne giver hinanden feedback. Lad dem vise deres præsentation til hinanden og bruge lidt tid på at hjælpe hinanden videre i processen.
Når præsentationen er færdig, udgives den til Skoletube og kan nu deles.

Tegn på læring

Eleverne har stiftet bekendtskab med Verdensmålene og deres betydning for alle lande i Verden.
Eleverne har i lyd, billeder og tekst formidlet deres viden om Verdensmålene i en kreativ præsentation i Powtoon.
Eleverne har fået en forståelse for betydningen af Verdensmålene i forhold til deres eget liv her i Danmark.

Kolofon

Dette forløb er lavet af Leg med IT, og er udgivet af UNICEF Danmark.
Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “SOFIE FINDER GULD I MYANMAR – DET GYLDNE LAND”.