LIGESTILLING MELLEM KØNNENE

Alle mænd og kvinder skal behandles lige og have samme muligheder.

Det skal være slut med børne- og tvangsægteskaber og omskæring af piger.

Det skal sikres at kvinder og mænd har lige adgang til at deltage i beslutningsprocesser og ledelse.

Kvinder og mænd skal have lige vilkår i forhold til at eje land, arve og låne penge.

Alle skal have lige mulighed for at være aktive i politik.

Vold mod kvinder skal stoppes.