FRED, RETFÆRDIGHED OG STÆRKE INSTITUTIONER

Al mishandling, misbrug, menneskehandel, vold og tortur mod børn skal stoppes helt.
Vi skal støtte fredelige og inkluderende samfund.
Alle skal have adgang til retssikkerhed.
Alle former for korruption og bestikkelse skal bekæmpes.
Der skal opbygges effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer.
De fattige lande skal hjælpes, så de kan bekæmpe vold, terrorisme og kriminalitet.
Bekæmpe alle former for organiseret kriminalitet.
Fremme og håndhæve ikke-diskriminerende love og politikker for bæredygtig udvikling.