BÆREDYGTIGE BYER OG LOKALSAMFUND

Alle skal have mulighed for at få et sikkert sted at bo.
Der skal arbejdes på at de fattigste kvarterer skal være bedre og mere sikre at bo i.
Der skal sikres bedre transportmuligheder der er til at betale.
Trafiksikkerheden skal øges så færre mennesker kommer til skade og dør i trafikken.
Der skal gøre en større indsats for at passe på vores kultur- og naturarv.
Det skal sikres at færre mennesker bliver ramt fysisk og økonomisk af naturkatastrofer og oversvømmelser.
Der skal gøres en stor indsats for at nedbringe forureningen i byerne.