Introduktion

I arbejdet med Verdensmålene lærer eleverne hvad det enkelte mål indeholder af delmål. I denne opgave skal eleverne være fysisk aktive og samtidig træne kendskabet til målene.
I Folkeskoleloven står der at eleverne skal bevæge sig i gennemsnitligt 45 minutter i løbet af hver skoledag. Denne øvelse understøtte læring og bevægelse med et tydeligt pædagogisk sigte.
I opgaven her er der både et QR-løb og en stafet
Der ligger et færdigt QR-løb og en færdig stafet der er lige til at printe og bruge i undervisningen.
Derudover er der en beskrivelse af hvordan eleverne selv kan skabe deres eget QR-løb til resten af klassen eller andre klasser på skolen. Denne findes under beskrivelsen af de to færdige forløb.
Under forslag til forløbet findes guides til arbejdet. Det samme gør sig gældende på elevernes side under sådan gør du.
Klik på de orange ord og se en vejledning til hvordan man gør.

Eksempel

Fag og målgruppe

 

Dansk efter 6. klasse: Kommunikation
Eleven kan kommunikere med bevidsthed om sprogets funktion i overskuelige formelle og sociale situationer.
Dansk efter 6. klasse: Kommunikation
Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale situationer.
Samfundsfag efter 9. klasse: Økonomi
Eleven kan tage stilling til økonomiske problemstillinger og handle i forhold til egen økonomi og samfundsøkonomien
Geografi efter 9. klasse: Perspektivering
Eleven kan perspektivere geografi til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse

Forslag til læringsmål

Eleverne skal øge deres kendskab til Verdensmålene.
Eleverne skal i arbejdet opnå en større forståelse for målenes betydning for hele verdenen.
Eleverne skal fortælle om verdensmålene med deres egne ord.
 
 
 

Forberedelse

Fagligt
Eleverne har arbejdet med Verdensmålene og delmålene der er knyttet til det enkelte mål.
 
Teknisk
QR-løb
QR- koderne printes og lamineres. De findes i dokumentet QR-koder til print.
Svararket printes, et til hvert hold. Det findes i dokumentet Svarark til print.
Når elevernes svar skal rettes kan dokumentet Retteark benyttes.
Hvis eleverne skal skabe deres eget løb vil det være en fordel at oprette en klassekanal på Skoletube.
Når eleverne har lavet deres opgaver uploades de til kanalen
Stafet
For at gennemføre stafetten skal I printe de 17 Verdensmål. Der skal printes et sæt til hvert hold. En PDF med alle målene kan hentes her.
De 51 udsagn, 3 til hvert Verdensmål, printes. Der skal printes et sæt til hvert hold. De findes samlet i dokumentet Udsagn Verdensmål.
Det kan være en god idé at laminere udsagn og mål. Så vil de kunne anvendes igen.

Forslag til forløbet

QR-løb
De printede QR koder hænges op fordelt på det område der skal benyttes i løbet.
Der er 3 udsagn til hver Verdensmål. Benytter I alle 51 koder er der således 3 udsagn til hvert af de 17 Verdensmål.
Ønskes færre koder anvendes blot koderne 1-17 eller 1-34
Eleverne anvender deres mobiltelefoner til at scanne koderne. Til det skal de have en QR-kode Scanner.
I-nigma appen kan anbefales, da den er fri for reklamer og fungerer godt.
Nu fastsættes et tidsrum til løbet og eleverne sendes af sted på løbet.
Eleverne scanner en kode, læser udsagnet og noterer postens nummer ud for det korrekte Verdensmål på svararket.
 
Stafet Verdensmålene
Eleverne deles i grupper med max. 5 elever på hvert hold.
Hvert hold får et sæt Verdensmål samt 17 papirklips. Der sættes en papirklips på hvert Verdensmål.
I den anden ende af stafet-banen sættes en lille kasse med de 51 udsagn.
Eleverne løber på skift ned og henter et udsagn.
Eleverne placerer i fællesskab udsagnet på det rigtige mål.
Først når målet er placeret løber den næste elev ned og henter et udsagn.
 
Lav jeres eget QR løb om Verdensmålene
Eleverne deles i 2 hold. Hvert hold skal lave et stafetløb og herefter gennemføre hinandens løb.
Eleverne skal filme små videoklip hvor de fortæller om et af Verdensmålene, uden dog at nævne selve målet.
Holdet fordeler målene så de laver en beskrivelse af hvert mål.
En elev fra hvert hold opretter en kanal på Skoletube og tilknytter de øvrige elever.
Videoklippene uploades til en kanal på Skoletube direkte i Skoletube-appen.
I skoletube dannes der automatisk en QR-kode der er lige til at printe.
Anvender I ikke Skoletube gemmes videoklippene i Onedrive, Google drev eller lignende. Når klippet er lagt op kan man danne en QR-kode på hjemmesiden I-nigma.
Nu er I klar til at gennemføre jeres egne QR-løb.

Tegn på læring

Eleverne har fået et øget kendskab til verdensmålene.
Eleverne har gennem den fysiske aktivitet og samarbejdet trænet deres kendskabet til det enkelte mål.
Eleverne har skabt deres eget løb og derved trænet deres kendskab yderligere.

Kolofon

Dette forløb er lavet af Leg med IT, og er udgivet af UNICEF Danmark.
Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “SOFIE FINDER GULD I MYANMAR – DET GYLDNE LAND”.