Introduktion

Verdensmålene får en stor betydning for hele verden. Hvor de tidligere mål mest omhandlede udviklingslandene, vil de nye Verdensmål betyde, at alle lande i verden skal påtage sig et fælles ansvar og indstille sig på at producere, forbruge og agere bæredygtigt.
Det er vigtigt at børn og unge kender til Verdensmålene og forstår hvad det betyder for deres og vores fremtid.
I denne opgave skal eleverne arbejde med målene i en nyhedsudsendelse der tager udgangspunkt i den virkelig de møder og formidler historien set gennem deres øjne.
Eleverne vælger 1-3 mål som de synes er aktuelle og væsentlige for deres liv. Det er vigtige at de vælger et emne de kan identificere sig med. De kan vælge at tage udgangspunkt i en virkelig hændelse eller en fiktiv, men realistisk hændelse.
Eleverne vælger selv opbygningen af deres nyhedsudsendelse, og de kan kombinere fortællinger med forskelligt budskab, sensationer, konflikter, opfindelser og andre nyheder der kan relateres til verdensmålene. og som er væsentlige for modtageren.
I Elevernes nyhedsindslag skal de besvare spørgsmålene om hvem, hvad, hvor, hvornår, hvordan og hvorfor.
Under forslag til forløbet gennemgår vi brugen af programmet WeVideo der er et af mange programmer der kan anvendes til redigering. På samme måde findes vejledningen på elevsiden under sådan gør du.
Hvis du har adgang til Skoletube findes programmet til computer eller via Skoletubeappen, både til IOS og Android.
Hvis du ikke har Skoletube skal du oprette en bruger eller tegne et prøvelogin.
Klik på de orange ord og se en vejledning til hvordan man arbejder med WeVideo.
Ønsker eleverne at benytte billederne med Verdensmålene i deres præsentationer kan de hente dem i kanalen på Skoletube. Det kræver ikke abonnement.

Fag og målgruppe

 

Forløbet her kan gennemføres på mellemtrinnet og i udskolingen.
Dansk efter 6. klasse: fremstilling
Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i formelle situationer
Dansk efter 9. klasse: fremstilling
Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation.

Forslag til læringsmål

Eleverne skal arbejdet med nyhedstrekanten og anvende opbygningen i deres præsentation.
Eleverne skal fordybe sig i 1-3 af verdensmålene og indtænke dem i virkelige hændelser.
Eleverne skal anvende interview i deres nyhedsudsendelse.
 
 
 

Forberedelse

Fagligt
Eleverne kender Verdensmålene og har arbejdet med dem i undervisningen.
Eleverne har stiftet bekendtskab med nyhedstrekanten og kender til opbygningen af en nyhedsendelse:
Hovedbudskabet i historien – uddybning af historien- baggrunden for historien – sekundær viden – detaljer.
Eleverne skal lave en disposition for deres udsendelse inden optagelserne går i gang.
Teknisk
Eleverne skal anvende en smartphone eller tablet til at filme deres nyhedsudsendelse.
Herefter skal Nyhedudsendelsen redigeres i et videoredigeringsprogram. I beskrivelse her er anvendt programmet WeVideo der findes til både tablet og computer.
Programmet er tilgængeligt i Skoletube. Har man ikke Skoletube kan der oprettes en bruger på WeVideo eller tegnes en gratis prøvemåned på Skoletube.
Arbejder I med Skoletube kan det være en fordel at oprette en klassekanal, hvortil elevernes udsendelser kan uploades.

Forslag til forløbet

I skal lave en disposition for jeres udsendelse.
Hvilke mål vil I gerne arbejde med?
Hvilke indslag skal der være?
Hvordan skal historierne vinkles?
Hvem skal interviewes?
Indslagene skal knyttes til Verdensmålene. I kan læse om de enkelte mål på sidenVERDENSMÅLENE  eller på Verdens Bedste Nyheder
I skal først filme indslagene på jeres mobiltelefoner eller tablets. Med udgangspunkt i jeres disposition produceres de klip der skal bruges. Husk at lave rigelig med optagelser så der er noget at klippe i.
Når optagelserne er færdige uploades de til en kanal på skoletube. Dette gøres lettest via multiupload i Skoletube-appen.
Nu er det tid til redigere filmen.
I vejledningen her vil vi gennemgå hvordan man arbejder med programmet WeVideo. Har du adgang til Skoletube åbnes programmet på Skoletube. Alternativt oprettes en bruger på WeVideo.
På Skoletubeguides findes der grundige vejledninger til arbejdet med interviewsnyhedsoverblikforklarende fakta og vejret. Alt sammen gode råd til hvordan man laver en nyhedsudsendelse.
I WeVideo er der mulighed for at anvende Green ScreenAnimeret grafikbillede i billede og flere andre fine effekter. På Skoletubeguides findes en grundig vejledning til hele programmet.
Opret en ny projektmappe
Opret en ny videoredigering.
Nu skal I hente jeres materiale ind i præsentationen. Hent fra kanalen på Skoletube eller upload det fra din enhed.
Nu kan du let tilføje medierne til klippebordet.
Nu kan du tilpasse og beskære filmklippene så de får den ønskede længde og uønskede dele fjernes.
Tilføj og tilpas også billeder der skal indgå i nyhedsudsendelsen.
Tilføj tekst til præsentationen.
Med fadefunktionen kan du let skifte mellem billede og video.
Tilføj musik og indtal lyd  i præsentationen.
Udgiv filmen til Skoletube eller andet online lager. Du kan også vælge at downloade filmen.

Tegn på læring

Eleverne har arbejdet med nyhedstrekanten og deres nyhedsudsendelse viser at de har forstået strukturen.
Eleverne har fordybet sig i 1-3 af verdensmålene og knyttet dem op på virkelige hændelser.
Eleverne har anvendt interview i deres nyhedsudsendelse.

Kolofon

Dette forløb er lavet af Leg med IT, og er udgivet af UNICEF Danmark.
Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “SOFIE FINDER GULD I MYANMAR – DET GYLDNE LAND”.