BILLEDER OG FILM FRA MYANMAR

BILLEDER OG FILM FRA MYANMAR

På siden her findes et stort udvalg af film, lyd og billeder der kan anvendes i arbejdet med materialet “SOFIE FINDER GULD I MYANMAR – DET GYLDNE LAND” og i arbejdet med Børnekonventionen. Eleverne skal have mulighed for at være skabende igennem arbejdet med materialet og fortælle deres version af historien.
I arbejdet med undervisningsmaterialet Sofie i Myanmar lægges der vægt på elevernes mulighed for kreativ anvendelse af IT, teknologi og medier.
Vi ønsker at give eleverne i hele skoleforløbet de bedst mulige betingelser for arbejdet multimodalt i kombination med de kendte didaktiske rutiner i det trykte materiale.
Man kan hente billederne ned direkte fra hjemmesiden her, eller på den enkelte side vælge gå til kanalen på Skoletube. Når eleverne melder sig ind i en kanal på Skoletube har de adgang til billederne direkte fra værktøjerne.
Under beskrivelsen til de enkelte forløb, kan man under sådan gør du findes videovejledninger til programmernes anvendelse.